หาวบ่อย สัญญาณเตือนบอกโรค!!

o2you-หาวบ่อย สัญญาณเตือนบอกโรค.jpg

หาวบ่อย คือ อาการหาวที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ มากกว่า 1 ครั้ง/นาที แม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของการหาวอาจมาจากความง่วง ความอ่อนเพลีย และความเบื่อหน่าย แต่ในบางครั้ง การหาวมากผิดปกติอาจเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคและภาวะที่ต้องการการรักษา เช่น
มีปัญหาในการนอน เช่น ภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับหรือโรคลมหลับ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการง่วงนอนมากผิดปกติ 
เนื่องจากไม่สามารถนอนหลับสนิทได้เพราะได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น กลุ่มยารักษาโรคซึมเศร้า หรือกลุ่มยารักษาภาวะวิตกกังวล ซึ่งจะมีผลข้างเคียงเป็นอาการง่วงซึม นอนไม่หลับภาวะเลือดออกภายในหัวใจ หรือเนื้อเยื่อบริเวณหัวใจ
ส่วนภาวะอาการป่วยรุนแรงที่มีโอกาสพบได้น้อย แต่อาจทำให้เกิดอาการหาวบ่อย ๆ ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคลมชัก ตับทำงานล้มเหลว (ตับวาย) เนื้องอกในสมอง โรคปลอกประสาทอักเสบ ร่างกายขาดสมรรถภาพในการควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย โรคหลอดเลือดสมอง
แม้อาการหาวไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใด ๆ แต่สามารถปรึกษาแพทย์หรือไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาได้ หากมีอาการหาวบ่อย ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด