โรควูบ ภัยใกล้ตัวจากการทำงาน!!

          โรควูบ หรือ ล้มทั้งยืน กลายเป็นโรคร้ายที่น่ากลัว ซึ่งโรคนี้เป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าสุขภาพของคุณกำลังจะมีปัญหา             โรคนี้มีที่มาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ อาการวูบเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ  ทำให้สูญเสียการทรงตัวชั่วคราว  จึงล้มลง  แต่ไม่ใช่อาการโรคหัวใจ หรือเรียกง่ายๆว่า  “เป็นลมทั่วไป”   เนื่องจากร่างกายทนสภาพแวดล้อมไม่ได้  โดยมีสาเหตุจากความเครียด  พักผ่อนไม่เพียงพอ ยืนหรือนั่งนานเกินไปหรือเกิดจากปฏิกิริยาของระบบประสาท เช่น เห็นเลือด อยู่ในที่อับ  จึงควรนอนราบกับพื้น เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ  อีกกลุ่มคือ  อาการวูบจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  และหลอดเลือดอุดตัน  ทำให้ล้มลงได้  ถ้าเป็นในขณะที่นอนอยู่ก็อาจไหลตายได้  ขึ้นอยู่กับว่าเส้นเลือดที่เป็นใหญ่แค่ไหน และเป็นกี่เส้นพร้อมกัน หากเกิดอาการรุนแรง เพราะลิ่มเลือดอุดตันบริเวณเส้นเลือดที่ตีบ  จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วน  ขั้นหัวใจวาย ช็อก หรือหยุดเต้น ทำให้เสียชีวิตกะทันหันได้            การรักษาอาการวูบจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  และหลอดเลือดอุดตัน จึงมีทั้ง การทำบอลลูน  หรือการขยายหลอดเลือดเดิมให้กว้างขึ้น การทำบายพาส  คือ ต่อเส้นเลือดไปเชื่อมต่อ เส้นอื่นให้เลือดไหลเวียนได้  หรือใส่เส้นลวดขยายหลอดเลือด

          โรควูบ หรือ ล้มทั้งยืน กลายเป็นโรคร้ายที่น่ากลัว ซึ่งโรคนี้เป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าสุขภาพของคุณกำลังจะมีปัญหา

          โรคนี้มีที่มาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ อาการวูบเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ  ทำให้สูญเสียการทรงตัวชั่วคราว  จึงล้มลง  แต่ไม่ใช่อาการโรคหัวใจ หรือเรียกง่ายๆว่า “เป็นลมทั่วไป”  เนื่องจากร่างกายทนสภาพแวดล้อมไม่ได้  โดยมีสาเหตุจากความเครียด  พักผ่อนไม่เพียงพอ ยืนหรือนั่งนานเกินไปหรือเกิดจากปฏิกิริยาของระบบประสาท เช่น เห็นเลือด อยู่ในที่อับ  จึงควรนอนราบกับพื้น เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ  อีกกลุ่มคือ อาการวูบจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  และหลอดเลือดอุดตัน ทำให้ล้มลงได้  ถ้าเป็นในขณะที่นอนอยู่ก็อาจไหลตายได้  ขึ้นอยู่กับว่าเส้นเลือดที่เป็นใหญ่แค่ไหน และเป็นกี่เส้นพร้อมกัน หากเกิดอาการรุนแรง เพราะลิ่มเลือดอุดตันบริเวณเส้นเลือดที่ตีบ  จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วน  ขั้นหัวใจวาย ช็อก หรือหยุดเต้น ทำให้เสียชีวิตกะทันหันได้

          การรักษาอาการวูบจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  และหลอดเลือดอุดตัน จึงมีทั้งการทำบอลลูน  หรือการขยายหลอดเลือดเดิมให้กว้างขึ้น การทำบายพาส คือ ต่อเส้นเลือดไปเชื่อมต่อ เส้นอื่นให้เลือดไหลเวียนได้  หรือใส่เส้นลวดขยายหลอดเลือด