โดนัท 8 ยี่ห้อดัง ไขมันทรานส์สูงเกินเกณฑ์ เสี่ยงโรคหัวใจ-ความดัน

ไขมันทรานส์ในโดนัทรสช็อกโกแลต พบ 8 ยี่ห้อ สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน เสี่ยงโรคหัวใจ           ผลทดสอบไขมันทรานส์และพลังงานในโดนัทรสช็อกโกแลตที่จำหน่ายในประเทศไทย จำนวน 13 ตัวอย่าง พบว่า  ในจำนวนนี้มี 8 ยี่ห้อที่มีปริมาณไขมันทรานส์สูงเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด  คือ ควรพบ  ไขมันทรานส์ ในอาหารได้สูงสุดไม่เกิน 0.5 กรัม/หน่วยบริโภค ตามผลทดสอบ ดังนี้            1. ซับไลม์ โดนัท (Sublime Doughnuts โดนัท ดาร์กช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 4.5913 กรัม/ชิ้น            2. ฟู้ดแลนด์ (Foodland โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 3.0484 กรัม/ชิ้น            3. ดังกิ้น โดนัท (Dunkin Donuts ช็อกโกแลต ฟลาวเวอร์) มีปริมาณไขมันทรานส์ 2.7553 กรัม/ชิ้น            4. เทสโก้ โลตัส (โดนัทรวมรสช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 1.7449 กรัม/ชิ้น            5. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.9560 กรัม/ชิ้น            6. มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut ChocRing Classic) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.8690 กรัม/ชิ้น             7. เอ็น.เค.โดนัท (NK Donut ริงจิ๋ว ช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.8626 กรัม/ชิ้น            8. ยามาซากิ (Yamazaki โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.7542 กรัม/ชิ้น   ขณะที่อีก 5 ยี่ห้อ มีปริมาณไขมันทรานส์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด คือ            1. คริสปี้ครีม (Krispy Kreme Doughnuts ช็อกโกแลต ไอซ์ เกลซ) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.2067 กรัม/ชิ้น            2. เบรดทอล์ค (BreadTalk โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.2029 กรัม/ชิ้น            3. แซง-เอ-ตัวล (Saint ETOILE โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.1272 กรัม/ชิ้น            4. เฟลเวอร์ ฟิลด์ (Flavor Field โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.0824 กรัม/ชิ้น           5. แด๊ดดี้ โด (Daddy Dough ดับเบิ้ลช็อก) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.0729 กรัม/ชิ้น            อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบปริมาณพลังงานในโดนัทแต่ละชิ้นก็พบว่า โดนัทส่วนใหญ่ให้พลังงานสูง เฉลี่ย 256 กิโลแคลอรี โดย 5 อันดับแรกที่ให้พลังงานสูงที่สุดคือ            1. แซง-เอ-ตัวล ให้พลังงาน 320 กิโลแคลอรี/ชิ้น           2. ยามาซากิ ให้พลังงาน 313 กิโลแคลอรี/ชิ้น           3. ฟู้ดแลนด์ ให้พลังงาน 312 กิโลแคลอรี/ชิ้น           4. ซับไลม์ โดนัท ให้พลังงาน 301 กิโลแคลอรี/ชิ้น           5. เฟลเวอร์ ฟิลด์ ให้พลังงาน 298 กิโลแคลอรี/ชิ้น            แนะนำให้ผู้บริโภคเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ ซึ่งพบได้ในอาหาร-ขนมที่มีส่วนประกอบของเนยขาว มาร์การีน ครีมเทียม  เนื่องจากการบริโภคไขมันทรานส์เป็นประจำ หรือเกินกว่า 2.2 กรัมต่อวัน ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) เพิ่มขึ้น และยังไปลดระดับไขมันดี (HDL) เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยจะทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดตีบง่ายขึ้นได้ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงด้วย

ไขมันทรานส์ในโดนัทรสช็อกโกแลต พบ 8 ยี่ห้อ สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน เสี่ยงโรคหัวใจ
          ผลทดสอบไขมันทรานส์และพลังงานในโดนัทรสช็อกโกแลตที่จำหน่ายในประเทศไทย จำนวน 13 ตัวอย่าง พบว่า ในจำนวนนี้มี 8 ยี่ห้อที่มีปริมาณไขมันทรานส์สูงเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด คือ ควรพบ
ไขมันทรานส์ในอาหารได้สูงสุดไม่เกิน 0.5 กรัม/หน่วยบริโภค ตามผลทดสอบ ดังนี้

          1. ซับไลม์ โดนัท (Sublime Doughnuts โดนัท ดาร์กช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 4.5913 กรัม/ชิ้น 

          2. ฟู้ดแลนด์ (Foodland โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 3.0484 กรัม/ชิ้น 

          3. ดังกิ้น โดนัท (Dunkin Donuts ช็อกโกแลต ฟลาวเวอร์) มีปริมาณไขมันทรานส์ 2.7553 กรัม/ชิ้น 

          4. เทสโก้ โลตัส (โดนัทรวมรสช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 1.7449 กรัม/ชิ้น 

          5. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.9560 กรัม/ชิ้น 

          6. มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut ChocRing Classic) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.8690 กรัม/ชิ้น
 
          7. เอ็น.เค.โดนัท (NK Donut ริงจิ๋ว ช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.8626 กรัม/ชิ้น 

          8. ยามาซากิ (Yamazaki โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.7542 กรัม/ชิ้น

ขณะที่อีก 5 ยี่ห้อ มีปริมาณไขมันทรานส์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด คือ

          1. คริสปี้ครีม (Krispy Kreme Doughnuts ช็อกโกแลต ไอซ์ เกลซ) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.2067 กรัม/ชิ้น 

          2. เบรดทอล์ค (BreadTalk โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.2029 กรัม/ชิ้น 

          3. แซง-เอ-ตัวล (Saint ETOILE โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.1272 กรัม/ชิ้น 

          4. เฟลเวอร์ ฟิลด์ (Flavor Field โดนัทช็อกโกแลต) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.0824 กรัม/ชิ้น

          5. แด๊ดดี้ โด (Daddy Dough ดับเบิ้ลช็อก) มีปริมาณไขมันทรานส์ 0.0729 กรัม/ชิ้น

          อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบปริมาณพลังงานในโดนัทแต่ละชิ้นก็พบว่า โดนัทส่วนใหญ่ให้พลังงานสูง เฉลี่ย 256 กิโลแคลอรี โดย 5 อันดับแรกที่ให้พลังงานสูงที่สุดคือ

          1. แซง-เอ-ตัวล ให้พลังงาน 320 กิโลแคลอรี/ชิ้น

          2. ยามาซากิ ให้พลังงาน 313 กิโลแคลอรี/ชิ้น

          3. ฟู้ดแลนด์ ให้พลังงาน 312 กิโลแคลอรี/ชิ้น

          4. ซับไลม์ โดนัท ให้พลังงาน 301 กิโลแคลอรี/ชิ้น

          5. เฟลเวอร์ ฟิลด์ ให้พลังงาน 298 กิโลแคลอรี/ชิ้น

          แนะนำให้ผู้บริโภคเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ ซึ่งพบได้ในอาหาร-ขนมที่มีส่วนประกอบของเนยขาว มาร์การีน ครีมเทียม เนื่องจากการบริโภคไขมันทรานส์เป็นประจำ หรือเกินกว่า 2.2 กรัมต่อวัน ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) เพิ่มขึ้น และยังไปลดระดับไขมันดี (HDL) เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยจะทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดตีบง่ายขึ้นได้ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงด้วย