การดูแล และใส่ใจปัญหาสุขภาพใน “ผู้สูงอายุ” กับปัญหา “การนอนกรนในภาวะอันตราย”

เคยสังเกตกันบ้างไหม? ผู้สูงอายุในบ้าน พออายุเริ่มมากขึ้นปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆ ก็เริ่มมา จากที่ไม่เคยกรน พออายุเพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่งก็เริ่มกรน ซึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ได้ชี้ชัดเจนแล้วว่า “เป็นอันตราย” เพราะเสี่ยงกับโรคที่จะตามมา อาทิ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคความดันโลหิตในปอดสูง โรคกล้ามเนื้อตายเฉียบพลัน.

ในผู้สูงอายุ เนื้อเยื่อต่างๆ จะเริ่มย่อนคล้อย โดยเฉพาะตรงส่วนที่ทำหน้าที่ขยายทางเดินหายใจบริเวณลำคอ ส่งผลให้ลิ้น และลิ้นไก่ตกไปบังช่องทางการหายใจได้ง่าย และเนื่องจากอายุที่มากขึ้น การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ย่อมทำให้ผลข้างเคียงมากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังมีราคาสูง เสียเวลา และเจ็บตัว การแก้ปัญหาด้วยการใช้ “เครื่องสำหรับคนนอนกรน” จาก TECH ACE จะสามารถตอบโจทย์การนอนกรนในผู้สูงอายุได้เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นนวัตกรรมเพื่อการรักษาได้อย่างตรงจุด ไม่เจ็บตัว และมีประสิทธิภาพ


บริษัท เทคเอซ จำกัด ผู้จัดจำหน่าย “เครื่องสำหรับการนอนกรน” นวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่เพื่อสุขภาพ จากประเทศเยอรมัน