เครื่องผลิตออกซิเจน

เครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องการกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน ซึ่งมีความต้องการได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3 ลิตร, 5 ลิตร และ 8 ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา  

 
เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 3 ลิตร

AERTI - AE-3-N / AE-5-N

เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 3 ลิตร และ 5 ลิตร รุ่น AE-3-N / AE-5-N ผลิตภัณฑ์ AERTI ประเทศจีน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เครื่องผลิตสามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ ตั้งแต่ 1 - 3 ลิตรต่อนาที (AE-3-N), 1 - 5 ลิตรต่อนาที (AE-5-N)

 • เครื่องผลิตให้ความเข้มข้นของออกซิเจนได้ 90-96% (93 ±3%)

 • ระดับความดังของเสียงในขณะเครื่องทำงานไม่มากกว่า 36 dB

 • มีระบบสัญญาณเตือนกรณีไม่มีไฟฟ้าเข้าภายในเครื่องและเมื่อความร้อนสูงเกินไป

 • มีช่องสำหรับพ่นยา และมีชุดอุปกรณ์สำหรับพ่นยาให้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 • รับประกันสินค้า 1 ปี

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา ขนาดเล็ก
 

AERTI - AM-3-N

เครื่องผลิตออกซิเจนขนาดเล็ก 3 ลิตร รุ่น AM-3-N ผลิตภัณฑ์ AERTI ประเทศจีน

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เครื่องผลิตสามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ ตั้งแต่ 1 - 3 ลิตรต่อนาที

 • เครื่องผลิตให้ความเข้มข้นของออกซิเจนได้ 90-96% (93 ±3%)

 • มีจอภาพ LCD ซึ่งอยู่บริเวณทางด้านหน้าของตัวเครื่องสำหรับปรับการไหลออกซิเจนและแสดงผลมองเห็นได้ชัดเจน มีแสดงชั่วโมงการใช้เครื่องรวม และสามารถตั้งเวลาการใช้งานต่อครั้งได้

 • ระดับความดังของเสียงในขณะเครื่องทำงานไม่มากกว่า 45 dB

 • มีระบบสัญญาณเตือนกรณีไม่มีไฟฟ้าเข้าภายในเครื่องและเมื่อความร้อนสูงเกินไป

 • มีช่องสำหรับพ่นยา และมีชุดอุปกรณ์สำหรับพ่นยาให้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 • รับประกันสินค้า 1 ปี

 
Yuwell - เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

Yuwell - เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

Yuwell - 7F-3W  

เครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น 7F-3W ผลิตภัณฑ์ Yuwell ประเทศจีน

คุณสมบัติเฉพาะ 

 • เครื่องผลิตสามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ ตั้งแต่ 1 - 3 ลิตรต่อนาที

 • เครื่องผลิตสามารถตั้งเวลาในการทำงานเครื่องได้ 1-99 นาที

 • มีสัญญาเตือนเมื่อเกิดกรณีไฟตก ไฟฟ้าขัดข้อง

 • มีช่องสำหรับพ่นยา และมีชุดอุปกรณ์สำหรับพ่นยาให้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 • รับประกันสินค้า 1 ปี

 
Yuwell 7F-5W เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

Yuwell 7F-5W เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

Yuwell - 7F-5W

เครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น 7F-5W ผลิตภัณฑ์ Yuwell ประเทศจีน

คุณสมบัติเฉพาะ 

 • เครื่องผลิตสามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ตั้งแต่ 1-5 ลิตรต่อนาที

 • มีสัญญาเตือนเมื่อเกิดกรณีไฟตก ไฟฟ้าขัดข้อง

 • มีช่องสำหรับพ่นยา และมีชุดอุปกรณ์สำหรับพ่นยาให้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 • รับประกันสินค้า 1 ปี

 
Nidek Mark 5 Nuvo Lite เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

Nidek Mark 5 Nuvo Lite เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

Nidek - Mark 5 Nuvo Lite

เครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น Mark 5 Nuvo Lite ผลิตภัณฑ์ Nidek ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เครื่องผลิตสามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ตั้งแต่ 0.125-5 ลิตรต่อนาที

 • ปุ่มปรับเป็นแบบหมุนปรับตัวเลข ง่ายต่อการปรับตั้งค่า

 • มีสัญญาเตือนเมื่อเกิดกรณีไฟตก ไฟฟ้าขัดข้อง

 • มีช่องสำหรับพ่นยา และมีชุดอุปกรณ์สำหรับพ่นยาให้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 • รับประกันสินค้า 1 ปี

 
Nidek Mark 5 Nuvo Lite เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

Nidek Mark 5 Nuvo Lite เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

Nidek - Mark 5 Nuvo 8

เครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น Mark 5 Nuvo 8 ผลิตภัณฑ์ Nidek ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เครื่องผลิตสามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ตั้งแต่ 0-8 ลิตรต่อนาที

 • มีช่องสำหรับพ่นยา และมีชุดอุปกรณ์สำหรับพ่นยาให้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 • มีสัญญาเตือนเมื่อเกิดกรณีไฟตก ไฟฟ้าขัดข้อง

 • รับประกัน 1 ปี